dissabte, 2 de març de 2013

Vistes de la Serra d'Espadà nevada (Ahín, Jinquer, Castellnovo i port de la Nevera)
Fotos dels pobles d'Ahín i Castellnovo. Fotos del port de la Nevera (carretera Alcúdia a Algímia): nevera, paisatge. Carretera arribant al despoblat de Jinquer.