dilluns, 20 d’octubre de 2008

Consell Valencià de Cultura: Informe sobre els masos del nord valencià (foto: Mas de Torre Segura, Morella)


La Comissió de Llegat Històric i Artístic del Consell Valencià de la Generalitat Valenciana (http://www.cvc.gva.es/), va elevar este informe sobre els masos del nord valencià al Ple del Consell Valencià de Cultura el 21-12-2007 (http://www.cvc.gva.es/archivos/265.pdf). Els autors de la ponència, Vicent Àlvarez i Jesús Huguet, destaquen el gran valor a tots els efectes d'estes construccions, i proposen:

Primera.- El CVC considera de gran importància la recuperació del MAS com element d’alt valor patrimonial valencià, i recomana que s’elaboren plans de recuperació i adaptació d’aquestes mostres d’explotació i arquitectura rural. Urgiria l’elaboració d’un catàleg o inventari del masos existents a la C.V.

Segona.- Dins d’aquest marc de protecció, el CVC demana de les institucions, i de la col·laboració privada, la creació fórmules d’actuació, que faciliten la conservació i recuperació dels Masos, com podrien ser subvencions o ajudes, exempcions de taxes o impostos.

Tercera.- El CVC a traves de les seues publicacions i actuacions fomentarà la conservació i recuperació del Masos.

2 comentaris:

Paisajes de Alpuente ha dit...

Del CVC, una de las máximas instituciones valencianas, cabría esperar muchas cosas. Claro que sobre gustos. A algunos nos gustaría que tuviera mucho mas protagonismo, mucha más diligencia. A otros, que miren al cielo mientras ellos se ocupan de lo terrenal.

Bien por este informe. Pero para buena parte del entorno de estos masos, de sus vías pecuarias, se llega ya tarde. A pesar de que tenemos Ley del Paisaje desde el 2004, otros llegaron primero para industrializar sus paisajes y hacerlo de cualquier manera.

Anònim ha dit...

En qualsevol cas, el Consell Valencià de Cultura és una entitat, crec, únicament consultiva. Les seues decissions, per desgràcia, no són vinculants. Només cal vore els informes i dictàmens que hi ha sobre mil aspectes diferents del patrimoni valencià, i que mai no s'han complit.

És una pena, però també és important que la institució estiga ahí, amb el seu treball.

Agustí