dimecres, 1 d’octubre del 2008

Objectiu d'esta pàgina

El País Valencià també té pobles abandonats. Ens referim a masies, aldees i en general nuclis de població. Són moltíssims, estan a les nostres muntanyes, però també al litoral o prelitoral. I en ells s'ha escrit una història de desolació, de tragèdia, de vegades de falta d'esperances. L'abandonament rural del segle XX, la construcció d'embassaments o les catàstrofes naturals i/o artificals són factors que han provocat l'abandonament. Ací volem mostrar eixos pobles abandonats valencians, sense cap dubte, una part de la nostra identitat com a Poble.

Agustí Hernàndez Dolz