dissabte, 19 d’octubre del 2013

Camins empedrats, un valuós patrimoni a conservar


Tenien una utilitat molt evident: fixar el camí per a evitar, en els trams de major pendent, que la senda o pista es destrossara per l'ús o les pluges i escorrenties. Eren costosos de reparar. I alguns d'ells estan directament excavats sobre la roca, sense a penes terra on fixar les pedres. Els camins empedrats són un valuós llegat de la societat tradicional valenciana i alguns són autèntiques obres d'art. Publique esta entrada per a reivindicar el seu valor. El de la foto en porta al despoblat de Suera Alta.