diumenge, 23 de novembre del 2008

Informe del Consell Valencià de Cultura sobre la Vall de Crist

http://www.cvc.gva.es/archivos/217.pdf

Conclusions

Primera.- El CVC informa positivament de la declaració de BIC, com a monument, del conjunt de la Cartoixa de Vall de Crist.

Segona.- Es recomana la continuïtat dels treballs i dels projectes de recuperació, amb la urgent consolidació de la nau de l’església principal. Uns treballs en els quals la iniciativa de les institucions públiques hauria de poder comptar amb la col·laboració d’entitats privades.

Tercera.- Es recomana una tasca de divulgació i informació sobre els valors de la cartoixa, tant a l’àmbit local, comarcal i autonòmic, com a l’exterior, ja que la importància de Vall de Crist com a referent en la història monàstica europea ho propicia.