dilluns, 29 de març del 2010

Fotografies de la Recreació Històrica de la Batalla d'Espadà a Vall de Almonacid (Diumenge 28 de març)

La recreació va ser protagonitzada pels grups de l'Associació Napoleònica Valenciana "Tercio Viejo de Lombardía" i "Moriscos Sublevados del Reino de Valencia", amb la col·laboració de la "Sala de Esgrima de Valencia", "Emisarios del Preste Juan", i "A.C. 1707 Almansa Histórica". Està basada en fets històrics i els representa fidenlment. Els uniformes, vestits i armes que s'empren són reproduccions de les que es van utilitzar en el seu dia en estos mateixos llocs. Els actes van ser organitzats per l'Ajuntament de Vall de Almonacid, IV Centenario Vall de Almonacid i A.C. Castillo de Almonecir.